Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

4 Nisan 2012 Çarşamba

Simple Past Tense

Simple past tense geçmişte belirli bir zamanda yapılan işleri anlatır.

Bu belirli zaman çok eski bir tarih olabileceği gibi, bir kaç dakika öncesi de olabilir.

Örneğin,

I went to school yesterday.
Ben dün okula gittim.


You went Ankara last year.
Sen geçen yıl Ankara'ya gittin.


We played basketball last Sunday.
Biz geçen pazar basketbol oynadık.   gibi.


Simple past tense ile olumlu cümleler
 

* özne+fiilin 2. şekli+tümleç çatısı ile oluşturulur.
* fiillerin 2. şekilleri Regular-Irregular Verbs başlığında verilmiştir.


 Özne


 Yüklem


 Tümleç


 I


 called


 the ambulance.


 You


 He/She/It


 We


 You


 TheyBen ambulans çağırdım.
Sen ambulans çağırdın.
O ambulans çağırdı.


Biz ambulans çağırdık.
Siz ambulans çağırdınız.
Onlar ambulans çağırdılar.Simple past tense örnekler


Two boys played with a ball.
İki çocuk bir topla oynadılar. 


An old lady walked with her dog.
Yaşlı bir bayan köpeğI ile dolaştı. 


A nurse brought a little baby to the park.
Bir dadı parka küçük bir bebek getirdi. 


An old man sat down and read his newspaper.
Yaşlı bir adam oturdu ve gazetesini okudu.


A gardener swept up dead leaves.
Bir bahçıvan ölü (kuru) yaprakları süpürdü.


He finished all the exercices.
Tüm egzersizleri bitirdi.

I enrolled to the pilates course.
Pilates kursuna yazıldım. 


Dr  Brown healed the patient.
Dr  Brown hastayı iyileştirdi. 


They bought 2 tickets for the U2 concert.
U2 konseri için 2 bilet aldılar.


Simple past tense ile zaman zarfı

 
*zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.Michael Jackson recorded his last album in 2009.
Michael Jackson son albümünü 2009 yılında kaydetti. 


He bought the last discounted computer 1 day ago.
İndirimdeki son bilgisayarı bir gün önce o satın aldı. 


Yesterday, I played with my little son.
Dün,küçük oğlumla oyun oynadım. 


A dog bit me last evening.
Geçen akşam beni bir köpek ısırdı. 


They took their medicaments a few minutes ago.
Birkaç dakika önce ilaçlarını aldılar.
 Simple past tense ile olumsuz cümleler 


* to do yardımcı fiilinin olumsuzu geçmiş zamanda kullanılarak (didn't) kurulur.
* fiilin kendisi ek almadan ve mastar haliyle kullanılır.Özne


Yüklem


Yardımcı fiil


Fiil


 I
 didn't (did not)


ring the bell.


 You
  He/She/It


 We


 You
 They


Ben zili çalmadım.
Sen zili çalmadın.
O zili çalmadı.


Biz zili çalmadık.
Siz zili çalmadınız.
Onlar zili çalmadılar.


 
Simple past tense ile ilgili olumsuz cümleler


He didn't win the Nobel.
Nobel'i kazanmadı. 


My father didn't catch the last train. 
Babam son treni yakalayamadı. 


I didn't change my shoes. 
Ayakkabılarımı değiştirmedim. 


You didn't steal my wallet.
Cüzdanımı sen çalmadın.  


Michael Jackson didn't start his tourne "This is it". 
Michael Jackson "This is it" turnesine başlamadı.


The director didn’t sign the letters.
Müdür mektupları imzalamadı.


Simple Past Tense, ingilizce geçmiş zaman soru cümlesi
 

* to do yardımcı fiili geçmiş zamanda kullanılarak (did) kurulur. 
* yardımcı fiil özneden önce gelir. 
  
Yardımcı Fiil
Özne
Fiil
Tümleç
Did
I
loose
weight
you
he/she/it
we
you
they


Ben kilo verdim mi?
Sen kilo verdin mi?
O kilo verdi mi?
Biz kilo verdik mi?
Siz kilo verdiniz mi?
Onlar kilo verdiler mi? 
 


 
Simple past tense, ingilizce geçmiş zaman  örnekler 


   
 Did you forget your identity card at the office?
 

Nüfus cüzdanını ofiste mi unuttun?

Yes, I forgot my identity card at the office.

Evet, nüfus cüzdanımı ofiste unuttum.  


 Did he shake your hand yesterday?
 

O dün seninle tokalaştı mı?  


 No, he didn't shake my hand yesterday.
 


Hayır, o dün benimle tokalaşmadı.
  


*Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:

   
Did you camp at Olympos last summer?
 

Geçen yaz Olimpos'ta kamp kurdunuz mu?

Yes, we did.
Evet, kurduk.
  Did they read the news about Wikileaks?
 

Wikileaks hakkındaki haberi okudular mı?
 
 No they didn't.
 

 Hayır, okumadılar.
  
 


Simple past tense, ingilizce geçmiş zaman ile soru cümlesi ne, nerede, ne zaman, niye, nasıl, kim | what, where,when,why,how,who* soru kelimesi+yardımcı fiil+ yüklem+özne+nesne ile kurulur. 
* kim sorusu, özne içermediğinden bu cümleler soru kelimesi+yüklem+nesne ile kurulur.
  
 
Simple past tense,ingilizce geçmiş zaman ile ilgili cümleler:  What did happen after the 9/11 attacks?
 

11 Eylül saldırılarından sonra ne oldu? 


The government made an explanation.
 

Hükümet bir açıklama yaptı.  


Where did you sleep last night?
 

Dün gece nerede uyudun?  


I slept on the couch.
 

Kanepede uyudum. 


When did you cook the bread?
 

Ekmeği ne zaman pişirdin? 


I cooked the bread yesterday.
 

Ekmeği dün pişirdim.  


Why did the dog bite you?
 

Köpek seni neden ısırdı?  


Because it was angry.
 

Çünkü kızgındı.  


How did you find your job?
 

İşini nasıl buldun?  


I applied on the internet.
 

İnternetten başvurdum. 


Who painted the wall?
 

Duvarı kim boyadı? 


I painted the wall. 
Duvarı ben boyadım.

!!! Dikkat edilecekler:   
 Soru cümlesi ve olumsuz cümle kurulurken geçmiş zaman çekimi yardımcı fiilde kullanılır, fiil mastar olarak kalır:Did you play the Play Station 2? 
Play Station 2 oynadınız mı? 


I played the Play Station 2 but Ahmet didn't play.
 

Ben Play Station 2 oynadım fakat Ahmet oynamadı.  


Did you and your brother drink a coffee this morning?
 

Sen ve erkek kardeşim bu sabah bir kahve içtiniz mi? 


My brother didn't drink a coffee this morning but I drank.

Erkek kardeşim bu sabah bir kahve içmedi ama ben içtim. 
 


 Düzensiz Fiiller Listesi  (Irregular Verbs List)

Base Form
Past Simple

Türkçe
Anlamı
awakeawoke
uyanmak
bewas, were
olmak
beatbeat
vurmak
becomebecame
olmak
beginbegan
başlamak
bendbent
bükmek
betbet
bahse girmek
bidbid
emretmek
bitebit
ısırmak
blowblew
esmek
breakbroke
kırmak
bringbrought
getirmek
broadcastbroadcast
yayımlamak
buildbuilt
inşa etmek
burnburned/burnt
yakmak
buybought
satın almak
catchcaught
yakalamak
choosechose
seçmek
comecame
gelmek
costcost
değer biçmek
cutcut
kesmek
digdug
kazmak
dodid
yapmak
drawdrew
çekmek
dreamdreamed/dreamt
rüya görmek
drivedrove
sürmek
drinkdrank
içmek
eatate
yemek yemek
fallfell
düşmek
feelfelt
hissetmek
fightfought
dövüşmek
findfound
bulmak
flyflew
uçmak
forgetforgot
unutmak
forgiveforgave
affetmek
freezefroze
donmak
getgot
elde etmek
givegave
vermek
gowent
gitmek
growgrew
büyümek
hanghung
asmak
havehad
sahip olmak
hearheard
duymak
hidehid
saklamak
hithit
durmak
holdheld
tutmak
hurthurt
yaralanmak
keepkept
saklamak
knowknew
bilmek
laylaid
yaymak
leadled
rehberlik etmek
learnlearned/learnt
öğretmek
leaveleft
ayrılmak
lendlent
ödünç vermek
letlet
izin vermek
lielay
yalan söylemek
loselost
kaybetmek
makemade
yapmak
meanmeant
anlamına gelmek
meetmet
buluşmak
paypaid
ödemek
putput
koymak
readread
okumak
riderode
binmek
ringrang
çalmak
riserose
yükselmek
runran
koşmak
saysaid
söylemek
seesaw
görmek
sellsold
satmak
sendsent
göndermek
showshowed
göstermek
shutshut
kapamak
singsang
şarkı söylemek
sitsat
oturmak
sleepslept
uyumak
speakspoke
konuşmak
spendspent
harcamak
standstood
ayakta durmak
swimswam
yüzmek
taketook
almak
teachtaught
öğretmek
teartore
yırtmak
telltold
anlatmak
thinkthought
düşünmek
throwthrew
fırlatmak
understandunderstood
anlamak
wakewoke
uyanmak
wearwore
giymek
winwon
kazanmak
 writewrote
yazmak


Simple Past Tense Test

1. Where did you .................. yesterday?
a) went
b) will go
c) goes
d) go


2. .................. wrote it to you?
a) What
b) Which
c) Where
d) Who


3. I.................. mary 2 hours ago.
a) see
b) saw
c) seen
d) sees


4. My father .................. home late last night.
a) come
b) become
c) came
d) coming


5. My mother .................. a present for my birthday.
a) bought
b) sold
c) ate
d) drank


6. I.................. at 7 o’clock everyday but I.................. at 8.30 yesterday.
a) get up / gets up
b) get up / got up
c) gets up / get up
d) get up / get up

7. Where .................. Ali go yesterday?
a) do
b) did
c) was
d) does


8. What did he .................. at the zoo?
a) saw
b) see
c) seen
d) is seen


9. Edison .................. the light bulb.
a) invented
b) invents
c) invent
d) discovers


10. Halide Edip .................. a Turkish writer.
a) was
b) were
c) is
d) are


11. I .................. in Kayseri.
a) grow up
b) grew up
c) grows
d) grow


TEST CEVAPLARI
1. D
2. D
3. B
4. C
5. A
6. B
7. B
8. C
9. A
10. A
11.B